13 mars 2008

Väderspänning


Det var på tiden! Jag är för en gångs skull oense med SvDs ledarskribent Per Gudmundson i en politisk fråga. För dem som inte är logiskt lagda - det betyder inte nödvändigtvis att jag i övrigt är ense med honom. Vissa frågor engagerar mig helt enkelt inte. Hur som helst är vi oense denna gång, och eftersom jag i vanlig ordning har rätt måste Per således ha fel.

I dagens ledarblogg skriver han om köttskatt, vilket han är klart emot. Några vettiga argument blandas med några mindre vettiga i en soppa som skär sig. Det problem som debatteras är kornas pruttar. När idisslande djur släpper väder släpps metan ut, och metan är en växthusgas.

Gudmundson citerar i sin tur en annan bloggare, Danne Nordling:
Det som inte kom fram i programmet mer än i förbigående var två saker. Ris svarar faktiskt för 40 procent mer metanutsläpp på jorden än idisslarna (där vilda bufflar ingår). Ransonering eller straffskatt på ris ligger alltså ännu mera i farans rikting.
Snacka om att blanda bort korten. Två "argument" tas upp:
  • Ris är värre. Vi ska inte åtgärda problem a, för problem b är värre.
  • Bufflar fiser också. Ska vi reglera vår herres hage?
Det förstnämnda argumentet är svagt. Visst, om risodlingar utgör ett större problem, så bör man prioritera att minska dem innan man minskar köttproduktionen, men det ena utesluter inte det andra.

Det andra argumentet är däremot rent löjligt. Drar man det in absurdum kan man sabotera många politiska diskussioner. Koldioxidbeskatta vulkaner! Och folk som släpper ut koldioxid helt i onödan pga nöjesmotion! Kräv att sälarna slutar fånga torsk!

Att ett fenomen förekommer naturligt betyder inte att samma fenomen kan förekomma i vilken skala som helst utan att bli skadligt. Folk har fångat fisk i tusentals år, men det betyder inte att man inte kan ta kål på en fiskpopulation genom överfiske. Träd har fällts i tusentals år, men för den skull kan man inte röja hur mycket som helst utan att skada skogen, capice?

Men Gudmundson bottenskrapar ändå med sin "analys":
Folk som tidigare inte fått gehör för sina krav på planekonomi, förbud och socialism lanserar sina program på nytt, nu miljömärkta. I grunden är det dock samma moraliserande över konsumtion som ligger bakom, vilande på nollsummeantagandet att om någon äger en fin sak blir någon annan utan.

[...]

Klimatet är bara ett svepskäl. Problemet är att vissa människor har mer pengar än andra - själva grundfelet i den socialistiska tron.
oavsett om köttproduktionen utgör ett problem eller inte, så bör vi inte ens diskutera det, eftersom de som hävdar att det är ett problem egentligen bara försöker införa socialism! De lömska små...!

It's so cunning you can brush your teeth with it!

Nog sagt om Gudmundsons ickeargumentation. Jag tänker inte säga att köttskatt är varken en bra eller en dålig idé, men att sopa bort diskussionen på det vis som Gudmunson gör är både oärligt och farligt. Att köttproduktionen är energislukande råder det stor enighet om, och det handlar inte bara om kofisar.

Av miljöskäl äter jag gärna kött. Betande djur behövs för att bevara viktiga biotoper. Det är en fråga om kvantitet. Den genomsnittliga köttkonsumtionen i Sverige är helt enkelt för hög. (Tabell från FAO):Att äta mindre kött är en sak man kan göra för att förbättra miljön. Och det finns många fler, men att sticka huvudet i sanden är inte en av dem.Intressant.se

4 kommentarer:

M.J sa...

Hej!

Detta var inte menat som en kommenta på inlägget här ovan utan är mer som ett tips om du inte har sett det redan. Hamas erkänner, ja jag skulle snarare vilja sägaskryter med att de använder kvinnor, barn och åldringar som mänskliga sköldar.

Se
http://www.jihadwatch.org/archives/020295.php#comments
eller gå direkt till http://www.memritv.org/clip/en/1710.htm

hälsningar
M.J på Islamofoben

Torbjörn Karfunkel sa...

Tack, M.J.

Ska se om jag kan ro ihop en bloggpost om det. Redan förra veckan såg jag bevis på att Hamas hade samlat civila på hustak för att agera "mänskliga sköldar".

Humle och Dumle sa...

"Den genomsnittliga köttkonsumtionen i Sverige är helt enkelt för hög"

Säger vem? Skall du hindra mig att äta en köttbit, eftersom kossor fiser när de idisslar? Detta börjar bli mer än fånigt.

/ Dumle

Magnus sa...

Du skriver att "genomsnittliga köttkonsumtionen i Sverige är helt enkelt för hög".

Vadå "för hög"?! För det första är bara ett sådant uttalande om konsumtion socialistiskt, eftersom det innebär att *du* ska bestämma vad som är lämplig konsumtion.

-
Mitt argument, ovan, är egentligen det enda jag har. Låt mig dock tillägga (även om det inte bevövs tilläggas något till föregående argument samt att detta tillägg är irrelevant visavi mitt argument) att jag inte finner knappt 170 gram per dag och person som hög komsumtion. Inkluderat i dessa 170 gram är även ben, svål och en andel som alltid kastas bort.

Du hojtar alltså i nattmössan om hög konsumtion i din iver att tala om vad som ska kosumeras.

-

Man ska även nämna att ökningen av metanhalten minskat senare decennier och att metanhalten i atmosfären minskar något trots att ris och köttproduktion är större än någonsin. Det berättade inte SVT som mest spekulerade i personlig ranson av kött. Just som kommunist-SVT kan förväntas göra.