03 augusti 2008

Debatt i Västerbottens Folkblad

Sedan flera månader pågår en debatt på insändarsidan i Västerbottens Folkblad:
Jag har skickat följande inlägg till debatten. Återstår att se om det kommer i tryck:
Debatten om Israel har fullständigt spårat ur. Först klippte Anita Bergqvist bort en halv mening i ett citat av Moshe Dayan, den halva där Dayan sa att marken köptes från araberna. Samtliga fyra byar som nämndes byggdes på 1920-talet på inköpt mark.

Därefter satte Mats Hellgren lågvattenmärket genom att insinuera att Birgitta Janai anser att Israels existensberättigande är att "Gud lovat judarna landet", vilket hon aldrig påstått. Resten är lögn. 1947 ägdes ca 6-7% av marken av judar, mindre än 20% av araber och resten var statlig mark. FNs delningsplan skulle inte ändra detta, men några timmar efter FNs beslut gick araberna till anfall. De skröt om att de skulle utföra ett folkmord. Inte bara palestinaaraber stred – där fanns t ex många irakier och bosniska nazister.

Ca 726.000 araber blev flyktingar till följd av kriget. 10-20% av dessa fördrevs av judar, resten flydde av andra skäl, många på uppmaning från arabiska ledare. Fördrivningen var inte, som Hellgren påstår, planmässig.

Jämför detta med de områden som ockuperades av araberna, Gaza och Västbanken, där inte en enda jude tilläts stanna. Från övriga arabländer fördrevs långt över 800.000 judar. De bestals på tillgångar uppskattade till 300 miljarder dollar och land motsvarande nästan 5 gånger Israels yta. De flesta hamnade i överfulla tältläger i Israel. Sderot är sprunget ur ett sådant läger. Är dessa flyktingar förövare och araberna som misslyckades med sitt planerade folkmord offer?

Ännu fler judiska flyktingar har kommit från Europa, också bestulna på allt. Hellgren väljer själv att vara blind och döv inför vissa fördrivningar.

Torbjörn Karfunkel
redaktör för bloggen Fred i Mellanöstern

Intressant.se

Inga kommentarer: