18 december 2007

Vasst formulerat

I dagens SvD finns en härlig insändare. Kommentarer överflödiga:
Lösningen på växthusproblematiken
Finansdepartementets expertgrupp för miljöstudier har konstaterat att Sverige svarar för cirka 0,2 procent av de globala växthusgasutsläppen och kan inte märkbart påverka klimatet genom utsläppsminskningar! Låt oss dela in jorden i 500 zoner som var och en står för cirka 0,2 procent av de globala växthusgasutsläppen. Ingen zon kan då märkbart påverka klimatet genom utsläppsminskningar!Frågan är om växthuseffekten ens längre existerar efter denna radikal åtgärd.
Karl Krook

Intressant.se

Inga kommentarer: