25 juli 2008

Humanisternas feltänk

Humanisterna, en organisation som jag är mycket positivt inställd till, beskriver sig på sin hemsida bl a med orden:
Grundläggande för humanismen är kritiskt tänkande och en vetenskaplig kunskapssyn. Humanismen är en sekulär - icke-religiös - livssyn som anser att det inte finns några förnuftiga skäl att tro på religiösa dogmer, gudar eller övernaturliga förklaringar av tillvaron. Humanister har en kritisk inställning till alla former av religion, nyandlighet och ockultism.
[...]
Humanister vill ha en klar åtskillnad mellan kyrka och stat, respektive religion och skola. Religionen är en privatsak och skall inte blandas in i det offentliga samhället. Den internationella humaniströrelsen slår vakt om det sekulariserade samhället som en omistlig grund för demokratin.
Detta skriver jag under på utan att tveka.

Men...ständigt detta men...

Att omsätta dessa lovvärda tankar i politisk praktik kräver emellanåt en djupare analys än ett-snäpp-bättre-är-rätt-riktning. Det gäller, återigen, lagstiftningen kring äktenskap/partnerskap, vilket jag skrivit om tidigare i bloggposten Äktenskapsbekymmer. Den bloggposten är kanske i kortfattadaste (nytt ord!) laget, men vad jag avser framgår tydligt om ni läser den långrandiga diskussion som förts i kommentarerna.

Nu hyllar Carl-Johan Kleberg, ordförande för Humanisterna 1999- 2004, på Expressens debattsida Göran Hägglunds förslag att "äktenskapet återförs till det civila samhället". Problemet är, enligt Klebergs analys, att homosexuella diskrimineras med nuvarande lagstiftning (vilket han har rätt i) och "det motstånd att viga homosexuella som finns inom Svenska kyrkan och alla samfund" (rätt igen).

Kleberg blickar ut mot Europa och säger att
Civiläktenskap är den europeiska lösningen. Stora länder i Europa som Tyskland, Frankrike och Italien har sedan länge den formen som kan kompletteras av den religiösa eller borgerliga ceremoni om man önskar.
Här har Kleberg gått fullständigt vilse.

Varför ha en äktenskapsbalk överhuvudtaget? Vilken funktion fyller den? Att folk vill gifta sig innebär inte att detta behöver regleras enligt lag, eller? Själva uttryckssättet att "äktenskapet återförs till det civila samhället" implicerar att äktenskap ursprungligen varit en civil angelägenhet som sedan kidnappats av religionen. Så är inte fallet.

Det finns ingen anledning att ordet äktenskap ens skall nämnas i lagtexter. Att leva tillsammans och att skaffa barn är inte ekvivalent med äktenskap, och det kräver inte heller att någon präst, imam eller person "som länsstyrelsen har utsett för respektive kommun" (s k borgerlig vigsel) gör ett smack. Det är bara att flytta ihop och kopulera.

De som ändå vill ha festligheter och ceremonier (de flesta) får ha det om de vill, men att tvinga sig på de religiösa samfunden är emot själva grundtanken i humanismen. Ingen präst ska tvingas välsigna ett äktenskap som han/hon av religiösa skäl anser syndigt.

Humanisterna har här tänkt helt fel. Den rätta vägen att gå är inte att hitta rätt lagstiftning för äktenskap, för varje sådan lagstiftning kommer att diskriminera mer än avsaknaden av dito. Tydligen är äktenskapet så djupt rotat i folks medvetanden att tanken på att avskaffa det helt ur lagstiftningen inte ens fallit Kleberg in.

Intressant.se

11 kommentarer:

Anonym sa...

Teori som inte är präglad av empiriabolish the holy roman pedophile church

http://katolskaeuhydrahelvetet.blogspot.com/

Please spread

Avskaffas
Democracy, science, etc. during the 100 years = and not abolished the non-developed, true, liberating and non-disinterested projects (to kk).
Self (paedophilia, fine buildings, thick smack stomachs and wine as pisseriet in ancient monasteries = fin righteousness). Gamle Luther gave the course a boot and became "I protest" (Protestant).

2000 years of skithistoria
Original, superior, women prostitutes, genera Bora / Medicis influence of horse-trading, haggling and murder and lie and ränksmiderier on this helvetstron (cf. old Byzantine hell where bla women had influence = may well have been a female pope once)

It may itself seek info

Legend, prophecy (based on human empirical work and obvious prediction and conclusion = vicious helvetskyrka).
There is no (tips on lotto and will continue with the conclusion of tex Satan takes over the horse because all I have experienced).

Did themselves on the beach as it says in johannes revelation
A genklonexperiment in the catacombs orchestrated by nazistpåven Råttan Benedict ( "I'm going to make a new world")
What world is this?

http://culbreath.wordpress.com/2008/06/17/anthony-esolen-on-the-new-barbarianism/

A question is who are the barbarians?

In the Middle Ages (like hanging after all this kärleksreligion äggtjuv and fisketjuv in England and France, among others).
Dom söp down the judgement in bla Provence (and sold the harvest expensive and lived loppan themselves).
Exiles in Revenes.

A righteous revenge for all paedophilia, prostitution gross (bla Russian monasteries = no sexual needs could not be performed there) and bla Catholic smaller states (Genoa tex galärflotta as a punishment and the legalization of brothels)
It was hanging up the judgement in the trees and took just rov

http://vinakro.blogspot.com/


I don´t think US wins - it´s Sweden, Italy, Franch, England and China

Us may win in short but not in long

With the new ufo ships who will patrol our borders

And the swedish grundlow and it´s attitudes on religion, information freedom etc

http://strikeforcevetansvarreligionen.blogspot.com/
Then, it is the Jewish question - many Jews in the labour movement (selling in intellectual solutions that kommunistpacket today "mass empty words without substance").
The same mentality today = perhaps that nature is moving towards eradication. The control of some media - and similar organizations.
The Devil's people (easy on eliminating).

Count 1 million times
What gave nybyggaranda etc

Spider, which can kill judgement

It was a jew girl who now is named Rebecca Lord
She was not horny, but well on the crafty manipulation of others (Rebecca mata hari).
She was fitted and dejected, but one day she committed suicide.
Then came a klumpedunsröv from israeli higher uni, Haifa, and would learn empiricism but then struck schizopartikeln to, and it scratched at the robber and he pulled out a hemorojd
it was shown to contain a worm that later destroyed a large part of the human world

it was late in the history books
astroillium israelis

particle =
nervous system has, of course, new data on databasförmåga (activates when the schizophrenia of us)
Tex send nano-robots and religious cultural context and play on (socialpsykologi) and then endanger humanity
threat to humanity

http://strikeforcevetansvarreligionen.blogspot.com/

Torbjörn Karfunkel sa...

:)
Man baxnar...

Anonym sa...

Har prenumererat på din blogg ett tag, på grund av ditt stöd för Israel.

Det är slut med det nu.

nicklas eriksson sa...

Hur kan man prenumerera på en blogg som stödjer en fascistisk stat som har tillä,par raslagar och förtrycker grannstaterna pga hur de röstar i fria val?

Bra val till sist i alla fall.

Per Hagwall sa...

Nicklas: "förtrycker grannstaterna pga hur de röstar i fria val"
Du menar som Frankrike förtryckte Tyskland på 30-talet?

Torbjörn: Problemet med Humanisterna är också att de i sin räddhågsna politiska korrekthet (som de förvisso inte alls är ensamma om) inte vågar dra slutsatserna av sina egna principer.

Det finns i vår kultur och lagstiftning fyra legala kriterier som ett äktenskap måste uppfylla:
1) kön – kvinna och man
2) antal - två
3) ålder – endast ”giftasvuxna” personer får ingå äktenskap
4) släkt – man får inte gifta sig med nära familjemedlemmar

I debatten föreslås endast en ändring av ett av kriterierna. Motiveringen är att ta bort "diskrimineringen" av homosexuella parrelationer för att deras kärlek inte skall ses som "mindre värd".

Men varför skall man då fortsätta att diskriminera andra?
Är polyamorösas kärlek "mindre värd"? Är ungdomars kärlek "mindre värd"? Är halvsyskons kärlek "mindre värd"?

Varför en könsneutral äktenskapsbalk men inte en antals- ålders- eller släktskapsneutral? Så länge man inte vågar ta tag i de frågorna handlar allt tal om att "avskaffa diskriminering" om rent hyckleri. Det enda man gör är att flytta gränsstolparna, men många relationer kommer fortfarande att hamna utanför.

Det är möjligt att homolobbyn och dess hejaklacksledare är helt nöjda med det. Det är tillochmed mycket sannolikt. Det finns förvisso de inom hbt-rörelsen som krävt äktenskapsrättigheter för de andra tre grupper som idag inte har dem. Men de har framgångsrikt tystats ned i debatten för att inte äventyra stödet från allmänheten för en snabbt genomtrumfad speciallösning för just homosexuella par.

Att lagstiftningen ännu inte är klar beror inte på att regeringen låter fyra procent från KD styra. Det beror på att regeringen, till skillnad från Carl-Johan Kleberg med flera, ser att frågan inte är så enkel som den vid första anblicken kan verka. I valet mellan ett hastverk, framtaget för att göra de högljuddaste lobbyisterna nöjda och en genomarbetat samlevnadsbalk som tar hänsyn till de viktiga principdiskussionerna så väljer jag det senare.

nicklas eriksson sa...

"Du menar som Frankrike förtryckte Tyskland på 30-talet?"

Ja, en mycket relevant jämförelse faktiskt eftersom det handlar om Hamas vs NSDAP! Att liberaler bara är för demokrati om det röstas rätt kan nog inte komma fram tydligare än du just gjorde det tror jag. Inte alltid du är så på hugget, för övrigt, pigg i kväll?

Anonym sa...

Lika med CIA (kostade ju rättspengar från Egyptienavisningarna).
Judarna är ju mångdubbelt värre.
Jag anser att all militär personal ska väck.
Eller då ambassader och beskickningar etc .
Nödvärnsrätt etc i Sverige (hotar dom svenska liv så ska dom hotas tillbaka )
Force Majeure
Försvaret är varje individ (demokrati= 1 röst 1 aktie i landet 1 försvar).
Lagens intention (s k civilkuragelag = få väck rättsrekvisit i landet och avlägsna inre hot eller då yttre hot som dom är).


Am Communist Party wrote a book, "We will never surrender" (named = but historical analysis of old austria hungary, was sold in few copies)

Completion

We can not survive without neoliberalism (am project = information, force, its own responsibility, etc).
Sex, violence and work.
Then, it is the Jewish question - many Jews in the labour movement (selling in intellectual solutions that kommunistpacket today "mass empty words without substance").
The same mentality today = perhaps that nature is moving towards eradication. The control of some media - and similar organizations.
The Devil's people (easy on eliminating).

Count 1 million times
What gave nybyggaranda etc

Spider, which can kill judgement

It was a jew girl who now is named Rebecca Lord
She was not horny, but well on the crafty manipulation of others (Rebecca mata hari).
She was fitted and dejected, but one day she committed suicide.
Then came a klumpedunsröv from israeli higher uni, Haifa, and would learn empiricism but then struck schizopartikeln to, and it scratched at the robber and he pulled out a hemorojd
it was shown to contain a worm that later destroyed a large part of the human world

it was late in the history books
astroillium israelis

particle =
nervous system has, of course, new data on databasförmåga (activates when the schizophrenia of us)
Tex send nano-robots and religious cultural context and play on (socialpsykologi) and then endanger humanity
threat to humanity


when you sit in a solitary confinement (by 1000 mdr who really would gone to the West-am project) and attackhund who rapes and våldsmusik

Chinese-Chinese person who he said
now gaining ground, we manchuriet
so hästarmén who was genklonad
and sold his Old Norse kýr
it turned out later that he was a little underestimated
so it impoterade a cow

(vv spread on)Brainlaw for optional (energy used right tex alpha waves)
Props in EUrope


Obama = optional, and be able to govern, one should say have 300 iqpoäng otherwise is not optional.
Individuals should be able to control the environment (cf. chosen best in the past to defend the stem end, but today also the environment, science, art, personalities, creativity and above all the complexity).
Set is most important (based on 300 and a superstructure)

We would introduce the following countries

http://strikeforcevetansvarreligionen.blogspot.com/

Anonym sa...

Bonjorno, rogntudjuu.blogspot.com!
[url=http://viagraradf.pun.pl/ ]Acquistare viagra in Italia[/url] [url=http://viagraonline.pun.pl ]Acquisto viagra [/url] [url=http://viagracqui.pun.pl/ ]Acquistare viagra online[/url] [url=http://cialisenta.pun.pl/ ]Compra cialis generico[/url] [url=http://viagrakhou.pun.pl/ ]Acquisto viagra in Italia[/url] [url=http://cialisashy.pun.pl/ ]Comprare cialis [/url]

Anonym sa...

http://site.ru - [url=http://site.ru]site[/url] site
site

Anonym sa...

top [url=http://www.001casino.com/]001[/url] brake the latest [url=http://www.realcazinoz.com/]casino[/url] autonomous no set aside reward at the leading [url=http://www.baywatchcasino.com/]laid-back bonus casino
[/url].

Anonym sa...

http://www.msn.com/ - [url=http://www.msn.com/]msn[/url] msn
msn