27 augusti 2008

Lost in translation

Bloggen TT-kritik är numera inte så aktiv, tyvärr. Men det kanske inte behövs. Det material bloggen samlat under årens lopp räcker långt för att föra i bevis att TT driver en vedervärdig politisk agenda.

Ikväll läste jag en TT-text (finns även här), och tänkte att jag skulle jämföra med originalet från Reuters. Jämförelsen bjöd inte på några överraskningar - dvs texterna är helt väsensskilda. Följande stycke har tagits bort:
A U.N. report prepared by a team of independent border security experts appeared to confirm Israel's allegations that arms still flow into Lebanon from Syria, despite a ban that the Lebanese border authorities are responsible for enforcing.

Apart from some limited progress in tightening up border monitoring, it said the situation had improved little since a year ago, when the Lebanon Independent Border Assessment Team (LIBAT) made recommendations on improving the situation.

"The overall situation renders Lebanon's borders as penetrable as was the case one year ago," LIBAT's new report said. It did not say it had uncovered specific cases of arms smuggling.

The Lebanese government's rate of progress implementing the previous year's recommendations has been "insufficient" and has "achieved, at most, disconnected islands of progress without a decisive impact on overall border security."
Däremot har ett nytt stycke lagts till:
Libanonkriget pågick under 34 dagar 2006 då 1 200 libaneser, merparten civila, och över 160 israeler, varav de flesta soldater, dödades.
Likt Palestinagrupperna driver TT linjen att "de det dör flest av har rätt". Behöver man påpeka att det dog fler tyskar än engelsmän under 2:a världskriget?

TT är dessutom noga med att inte ange källor för sina siffror. De israeliska förlusterna är lätt att redogöra för. Den journalist som så önskar kan säkert ta reda på vad samtliga dödade israeler hade för skostorlek...Israel är ett öppet samhälle. Men den merpart civila dödade libaneser TT talar om är och förblir en hörsägen. Ingen vet, och att lita på de siffror Libanon eller Hizbollah serverar hamnar någonstans i skalan mellan naivitet och medlöperi.

Den libanesiska regeringen gjorde inte skillnad på civila och Hezbollahsoldater i siffrorna på antalet döda. Som MyUSTINET skriver:
The report lists the 1,086 dead as "martyrs." It does not differentiate between civilians and Hezbollah combatants, because the government considers them all Lebanese citizens. It also can be difficult to tell a Hezbollah fighter because many do not wear military uniforms.
Därför får man gissa utifrån andra källor:
 • Hezbollah själva medgav bara ett fåtal stupade. Den 21/7 medgav de att sex soldater dödats (samtidigt som Israel hävdade 100), fyra dagar senare var siffran uppe i 27. Den 21/2 året därpå (2007) rapporterade International Herald Tribune:
  More than 1,000 Lebanese were killed during last year's fighting, according to tallies by government agencies, humanitarian groups and The Associated Press. The count includes 250 Hezbollah fighters that the group's leaders now say died during Israel's intense air, ground and sea bombardments in Lebanon. Israel has estimated its forces have killed 600 Hezbollah fighters.
 • Telegraph skrev den 4/8 att:
  Lebanese officials estimate that up to 500 fighters have been killed in the past three weeks of hostilities with Israel, and another 1,500 injured.
 • Den 22/8 skrev Telegraph att:
  A UN official estimated the deaths at 500, 10 per cent of the force Hizbollah is thought to muster, not all of whom are front-line fighters.
 • MyUSTINET skrev den 28/12 att:
  Israel initially said 800 Hezbollah fighters died but later lowered that estimate to 600.
 • Kuwait Times skrev den 30/8 att Hezbollah begravt 700 av sina krigare, och hade fler att begrava.
 • The New York Sun skrev den 4/8 att:
  Although Hezbollah has refused to make public the extent of the casualties it has suffered, Lebanese officials estimate that up to 500 fighters have been killed in the past three weeks of hostilities with Israel, and another 1,500 injured.

  Lebanese officials have also disclosed that many of Hezbollah's wounded are being treated in hospitals in Syria to conceal the true extent of the casualties.They are said to have been taken through al-Arissa border crossing with the help of Syrian security forces.

Hur stor andel av de libanesiska "martyrerna" som var Hezbollahsoldater får vi aldrig veta, men en sak framstår klart, nämligen att Hezbollah (och den libanesiska regeringen) gjort allt för att blåsa upp siffran över civila offer. Ännu en del av det propagandakrig som fick namnet Hezbollywood.

Intressant.se

21 augusti 2008

Ytterligare en insändare publicerad

Den långdragna debatten i Västerbottens Folkblad rullar vidare. Läs mer på FiM-bloggen. Idag har VF publicerat min insändare:
Svar på Anita Bergqvists insändare i VF den 12 augusti:

OM MOSHE DAYAN istället hade sagt ”Det fanns inte en arabisk by som inte tidigare hade en judisk befolkning”, så hade detta varit lika sant och andemeningen förblivit densamma, nämligen att lösningen på den arabisk-israeliska konflikten är att lära sig att leva tillsammans.
Men islam står i vägen för detta. Judar har alltid betraktats som lägre stående, och behandlats därefter. Alla de judar som plundrades, våldtogs (både kvinnor och män), mördades och torterades under den 33 dagar långa pogromen i Safed 1834 skulle nog inte kalla det fredlig samexistens. Ordet sionism fanns inte ens då. I dag utgörs nära hälften av Israels judiska befolkning av flyktingar från arabvärlden.
Enligt FN:s delningsplan 1947 skulle ingen mark byta ägare. 60 procent av det tilltänkta Israel utgjordes av den sterila Negevöknen. Vari ligger orättvisan? Det var arabernas våld som tvingade fram en delning, och de hade tio år tidigare förkastat en för dem mycket fördelaktigare delningsplan.

ORSAK KOMMER FÖRE
verkan, även i den arabisk-israeliska konflikten. Araberna anföll, och de utländska jihadisterna var på plats innan en enda arab tvingats på flykt. De var orsak, inte verkan.
Som Benny Morris sa (i den intervju Stig Johansson citerade): ”Ett samhälle som vill döda dig, tvingar dig att förstöra det. När valet står mellan att förstöra eller förstöras, är det bättre att förstöra.”

TORBJÖRN KARFUNKEL
redaktör för bloggen Fred i Mellanöstern

Intressant.se

20 augusti 2008

Den som gräver en grop för andra...


Här är en riktigt intressant artikel, om än inte så förvånande. Under den gångna helgen har den italienska tidningen Corriere della Sera publicerat ett brev från den f d italienske presidenten Francesco Cossiga. På 70-talet tjänstgjorde han som inrikesminister under premiärminister Aldo Moro.

Cossiga berättar att Aldo Moro slöt ett avtal mellan Italien och flera palestinska terrororganisationer. Palestinierna fick fri rörlighet för sig och sina vapen, i utbyte mot att Italien skonades från terrorattacker.
"The terms of the agreement were that the Palestinian organizations could even maintain armed bases of operation in the country, and they had freedom of entry and exit without being subject to normal police controls, because they were 'handled' by the secret services," Cossiga explained.

As Interior Minister, Cossiga said that he learned PLO members in Italy had diplomatic immunity as representatives of the Arab League. When he became alarmed by the heavy weapons defenses installed around the homes of PLO members living in Rome, the guards were persuaded to switch to light arms.
Vidare berättar Cossiga om de starka banden mellan palestinska terrorister och den italienska extremvänstern.
According to Cossiga, he received a telegram from the head of an anti-Israel terrorist group headquartered at the time in Beirut requesting the return of one of their surface-to-air missiles that had gone missing. The missile was intercepted by Italian police while being "driven on the streets by a well-known ideologue of the extra-parliamentary left!" Cossiga wrote.
Denna extremvänster blev sedermera Moros död. Den 16 mars 1978 kidnappades han av Brigate Rosse (Röda Brigaderna). I 54 dagar hölls han fången, varpå han mördades. Hans lik återfanns i bakluckan på en bil i Rom.

Intressant.se

18 augusti 2008

Ännu en insändare publicerad

Som svar på denna insändare i Barometern den 5/8 har jag fått följande insändare publicerad:
H-G Strömer tycker (5/8) att Svensk Israel-Information ska skriva "om israeliska soldaters övergrepp på civilbefolkningen på Västbanken". Ett rimligare krav är att Palestinagrupperna skriver om hur skyddsbarriären räddar liv, om rasistisk propaganda i palestinska skolor, den etniska rensning av kristna som pågår på Västbanken och i Gazaremsan och om konfliktens upprinnelse. Till skillnad från Svensk Israel-Information lever ju både Palestinagrupperna och den palestinska myndigheten på svenska skattemedel.

Torbjörn Karfunkel
redaktör för bloggen Fred i Mellanöstern
Intressant.se

06 augusti 2008

Insändaren publicerad

Den insändare jag skickade till Västerbottens Folkblad för några dagar sedan (se förra bloggposten) har publicerats. Läs mer på FiM-bloggen.

Intressant.se

03 augusti 2008

Debatt i Västerbottens Folkblad

Sedan flera månader pågår en debatt på insändarsidan i Västerbottens Folkblad:
Jag har skickat följande inlägg till debatten. Återstår att se om det kommer i tryck:
Debatten om Israel har fullständigt spårat ur. Först klippte Anita Bergqvist bort en halv mening i ett citat av Moshe Dayan, den halva där Dayan sa att marken köptes från araberna. Samtliga fyra byar som nämndes byggdes på 1920-talet på inköpt mark.

Därefter satte Mats Hellgren lågvattenmärket genom att insinuera att Birgitta Janai anser att Israels existensberättigande är att "Gud lovat judarna landet", vilket hon aldrig påstått. Resten är lögn. 1947 ägdes ca 6-7% av marken av judar, mindre än 20% av araber och resten var statlig mark. FNs delningsplan skulle inte ändra detta, men några timmar efter FNs beslut gick araberna till anfall. De skröt om att de skulle utföra ett folkmord. Inte bara palestinaaraber stred – där fanns t ex många irakier och bosniska nazister.

Ca 726.000 araber blev flyktingar till följd av kriget. 10-20% av dessa fördrevs av judar, resten flydde av andra skäl, många på uppmaning från arabiska ledare. Fördrivningen var inte, som Hellgren påstår, planmässig.

Jämför detta med de områden som ockuperades av araberna, Gaza och Västbanken, där inte en enda jude tilläts stanna. Från övriga arabländer fördrevs långt över 800.000 judar. De bestals på tillgångar uppskattade till 300 miljarder dollar och land motsvarande nästan 5 gånger Israels yta. De flesta hamnade i överfulla tältläger i Israel. Sderot är sprunget ur ett sådant läger. Är dessa flyktingar förövare och araberna som misslyckades med sitt planerade folkmord offer?

Ännu fler judiska flyktingar har kommit från Europa, också bestulna på allt. Hellgren väljer själv att vara blind och döv inför vissa fördrivningar.

Torbjörn Karfunkel
redaktör för bloggen Fred i Mellanöstern

Intressant.se

01 augusti 2008

al-Durrahfalsariet uppmärksammas

Det som länge orsakat stor medieuppståndelse utomlands, al-Durrahfalsariet, har slutligen letat sig fram till några svenska tidningar. Jag tog upp detta falsarium i bloggposten Pallywood i februari. Igår behandlades ämnet i en ledare i Blekinge Läns Tidning ("Pojken som aldrig dog"), och idag har det blivit en ledare i Corren ("Propaganda är ett dödligt vapen").


Hur tolkar man det faktum att det tagit så lång tid? En möjlighet är att våra medier anser att det saknar nyhetsvärde, vilket rimligtvis borde implicera att svenskar anser det ointressant jämfört med det som faktiskt blir nyheter. Är det så?

En annan möjlighet är att medierna är kraftigt beroende av TT för sitt nyhetsflöde, och att TT i sin tur har en politisk agenda där detta inte passar in.

Vad tror ni?

Fler kommentarer på FiM-bloggen (här och här).

Intressant.se