09 september 2008

Amfetamin erövrar Tidningarnas Telegrambyrå

Enligt TT:
Bruket av amfetamin och dess derivat ökar snabbt i Asien och Mellanöstern, rapporterar FN:s drogorgan UNODC.
[...]
Rapporten bygger på siffror från 2006, då nära hälften av Asiens länder rapporterade om ökad förekomst av amfetaminliknande preparat. Det året beslagtogs över 12 miljoner ton amfetamin i en variant kallad Captagon i Saudiarabien.
[...]
Årsproduktionen uppskattas till 500 ton.
En snabb överslagsräkning ger vid handen att det jättebeslag som gjordes enbart i Saudiarabien förrförra året motsvarade vad som produceras i hela världen under 24.000 år, dvs allt amfetamin som producerats sedan ca 14.000 år innan Weichselistiden avklingade, förutsatt att produktionen av Captagon legat på dagens nivå i över tjugotusen år. Heavy shit!

Dessutom känner TT att de måste förmedla Arabförbundets generalsekreterares, Amr Mussas, missnöje:
...fått nog av de palestinska gruppernas oförmåga att komma överens. Förbundet överväger därför sanktioner mot dem.
[...]
Nästa steg är att de stora grupperna Hamas och Fatah ska komma överens om en gemensam linje gentemot Israel.
"Linjen gentemot Israel" verkar vara fullständigt i samklang - fysisk förintelse - men sinsemellan har de tydliga problem.

Tack, TT! Nyheter, analyser, klarsyn, faktakoll.

Intressant.se

1 kommentar:

Anonym sa...

Du skärpt!

Tyckte också det lät lite mycket men räknade aldrig efter.

Jag har tänkt många gånger att en påbyggnadsutbildning för journalist till andra utbildningar kunde vara lämpligt. Statistik brukar de också ha problem med.

Folk kanske blir mer upprörda om de särskriver men vad som egentligen har verklig betydelse är alla förväxlingar mellan procentenhet och procent och dyligt. Där är skillnaden stor och ofta i betydelsefulla frågor.