04 september 2008

Processen


Lennart Eriksson, som jag skrev om i förra bloggposten, har av förståeliga skäl stämt sin arbetsgivare Migrationsverket. Efter att Migrationsverket förhalat processen i tingsrätten har nu domstolen äntligen bestämt datum för huvudförhandling. Lennart Eriksson skriver själv på sin blogg:

Välkomna till Mölndals tingsrätt!

Som ni vet har min statliga arbetsgivare tyckt att mitt stöd för demokrati och frihet och för Israels rätt att existera, samt mitt ställningstagande mot terror, något som jag inte minst givit uttryck för i denna blogg, utgjort en avgörande orsak för att säga upp mig från min anställning och omplacera mig till en lägre befattning. Jag har därför stämt min statliga arbetsgivare inför Mölndals tingsrätt.

Mitt ställningstagande står som jag ser det helt i överensstämmelse med vad Sveriges regering uttryckt i dessa avseenden. Sveriges regering står för frihet och demokrati, Israel har enligt Sveriges regering rätt att existera och Sveriges regering har tagit ställning mot terror i flera avseenden t. ex. såvitt avser Hamas.

Varför har då inte jag rätt att ha kvar min anställning som svensk statstjänsteman när min uppfattning är identisk med den som uttrycks av Sveriges regering? Eftersom det hittills har varit min arbetsgivares inställning att jag inte har denna rätt, så måste slutsatsen till synes bli att denna min arbetsgivare, en svensk statlig myndighet, inte delar Sveriges regerings inställning i fråga om Israels rätt att existera, demokrati, frihet och terror.

Men får en svensk statlig myndighet driva en egen politik och utrikespolitik i dessa avseenden? Jag tror inte det.

Nå, frågan kommer som sagt att ventileras ur ett arbetsrättsligt perspektiv i Mölndals tingsrätt. Tid för huvudförhandling har nu bestämts till fredagen den 10 oktober och måndagen den 13 oktober 2008. Alla är välkomna att lyssna! Adress: Södra vägen 25, Göteborg.
Intressant.se

1 kommentar:

Lincoln Madison sa...

There are many reasons as to why a company should choose any such toll free number phone service. Toll Free Number