07 januari 2008

Film från flyktinglägret

Jag har tidigare skrivit om den aldrig sinande raketbeskjutningen av det judiska flyktinglägret Sderot. Här är en film på tre minuter om ämnet.


Intressant.se

2 kommentarer:

Erik Hammarström sa...

civila dör, Folk är rädda, barnen gråter och kan inte sova.

låter lite som varje dag för några miljoner palestinier..


Förra sommarens krig dödade Israel över 1,500 civila libaneser och över 250 civila palestinier.

44 civila israeler dödades.


Är alla människor lika värda?

eller är det som israels fd. utrikesminister sa:

"En israelisk nagel är mer värd än 1 miljon palestinier"

Torbjörn Karfunkel sa...

Är mängden döda ett bra mått på hur rättfärdig man är? Det dog många fler tyskar än engelsmän under andra världskriget...

Eller skall Israel, som enda krigförande part i historien, tvingas tillämpa principen "nu dog en av våra, så nu får vi döda en av dem"?

Du inser själv det absurda i det. Det finns en avgörande skillnad mellan parterna här - araberna har möjlighet att sluta fred. Den möjligheten har Israel aldrig givits.

Frågan om människors värde är löjlig. Ingenting har ett värde i sig, allting har ett värde för någon, eller hur? Så länge palestinierna har som mål att mörda judar, däribland mig, så har de ett negativt värde för mig. Svårare är det inte.