03 januari 2008

Retrospektion

Av helt egennyttiga arkiveringsskäl lägger jag här ut de debatter jag varit involverad i i svensk press. Mina egna inlägg bär mina initialer, TK. Debatten i Arbetaren länkas till Arbetarens arkiv online, resten förekommer som bildfiler, en del inscannade, andra gjorda från textfiler. Håll till godo!

Arbetaren maj-juni 2002:
Nr 18/02: Inget självklart ställningstagande (TK)
Nr 19/02: Sionismen är rasistisk (Kjell Sundström)
Nr 22/02: En rasist i våra led (SUF-Stockholm)
Nr 23/02: Socialismen löser inte judarnas problem (TK)

SvD mars-april 2005:
22/3: Medier förtiger sanningen om Israel (Nils och Agneta Eriksson)
23/3: Att mäta vem som lidit mest ger ingenting (Anders Carlberg)
24/3: En tidsfråga innan våldet blossar upp (Henrik Carlborg)
Även judar har rätt att återvända (TK)

29/3: Ställ hårdare krav på Israel (Nils och Agneta Eriksson)
31/3: Samma rättigheter för alla i Israel? (Lasse Wilhelmson)
4/4: Samfundet struntar i judiska flyktingar (TK)
7/4: Lika rättigheter angår alla i Israel (Lasse Wilhelmson)

Hudiksvalls Tidning maj-juni 2005:
27/5: Melodi för demokrati? (Gunnar Olofsson)
Isolering en björntjänst (Lars Carlsson)

31/5: Kasta lögnerna i soptunnan! (Ron Tennenbaum)
1/6: Vägrar bemöta kritik med fakta ("SP")
3/6: Politisk blindhet vad gäller Israel (Ilya Meyer)
Låt oss slippa kollektiv masspsykos (Fredrik Malm)
Vem blir mest instängd av muren? (TK)
Palestinier kränker också (Niklas Bergkvist)

8/6: Brott mot tryckfrihetslagen? (Gunnar Olofsson)
HT-kommentar (Mats Åmvall)

10/6: Klassisk antisemitisk argumentation (Ilya Meyer)
Israel klarar svår balansgång bra (TK)

16/6: Ockupationen kärnfråga i konflikten (Gunnar Olofsson)
HT-kommentar (Mats Åmvall)

18/6: Israel en demokrati med brister (Eli Göndör)

Borås Tidning juni-augusti 2006:
14/6: Befria religionen från politik (Marie Anell)
28/6: Lögner genomsyrar Palestinarörelsens bild av konflikten (TK)
10/7: Fanatiskt försvar av Karfunkel (Tre SSUare)
1/8: Konflikten handlar inte om land (TK)

Borås Tidning juni-juli 2007:
28/6: Palestinierna är fortfarande statslösa (Bengt Ingvar Ekman)
10/7: Snedvridet perspektiv på MÖ-konflikten (TK)
10/7: Ju mer läget förvärras desto bättre för extremisterna (Bengt Ingvar Ekman)

Inga kommentarer: